Alacakların Takibi Sürecia

Kamu Zararı Takip ve Tahsil İşlemleri İş Akış Süreci

Bütçe İşlemleri Süreci

Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Üniversite Bütçesi Hazırlık İş Akış Süreci

Ayrıntılı Finansman Programı İş Akış Süreci

Detay Programının Hazırlanması İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İş Akış Süreci

Gelir Fazlası Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

Likit Karşılığı Ödenek Kaydı İş Akış Süreci

Hazine Yardımı İş Akış Süreci

Ayrıntılı Finansman Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci

Yatırım Programı Revize İşlemleri İş Akış Süreci

Maaş ve Yük Hesabı İşlemleri İş Akış Süreci

Ödenek Gönderme İş Akış Süreci

İl Koordinasyon ve İzleme Sistemi (İKİS) ne Giriş İş Akış Süreci

Yatırımların İzlenmesi ve Raporlanması İş Akış Süreci

Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu İş Akış Süreci

Gelirlerin Yönetimi Süreci İş Akışları

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Özgelirleri İş Akış Süreci

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri İş Akış Süreci

Uzaktan Eğitim Gelirleri İş Akış Süreci

Muhasebe İşlemleri Süreci İş Akışları

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci

Ek Ders Ödemeleri İş Akış Süreci-2

Gelirlerden Red ve İade Ödemeleri İş Akış Süreci

Gönderme Emirleri ve Ödenecek Çekler Hesabının Kapatılması İş Akış Süreci

İcra Ödemeleri İş Akış Süreci

İşçi ve Sözleşmeli Personel Maaş ve Ücret ile Öğrenci Maaşları İş Akış Süreci

İşçi ve Sözleşmeli Personel Sosyal Güvenlik Ödeme İşlemleri İş Akış Süreci

Kefalet Ödemeleri İş Akış Süreci

Kesin Hesap Tasarısı İş Akış Süreci

Maaş ve Özlük Hakları Ödemeleri İş Akış Süreci

Satın Alma Ödemeleri İş Akış Süreci

Sendika Ödemeleri İş Akış Süreci

Sosyal Güvenlik Ödemeleri İş Akış Süreci

Teminat Olarak Alınan Değerler İş Akış Süreci

Teminat Olarak Alınan Değerlerin İadesi İş Akış Süreci

Tübitak-Santez-Oka-Farabi-Mevlana-AB Proje Ödemeleri İş Akış Süreci

Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci

Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci

Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci

Yolluk Ödemeleri İş Akış Süreci

Ön Mali Kontrol Süreci İş Akışları

Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları Ön Mali Kontrolü İş Akış Süreci

Ödenek Aktarma İşlemlerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Kadro Dağılım Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Yan Ödeme Cetvellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Yurtdışı Konaklama Bedellerinin Kontrolü İş Akış Süreci

Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmelerin Kontrolü İş Akış Süreci

Performans Programı İşlemleri Süreci İş Akışları

Performans Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci

Stratejik Yönetim Süreci İş Akışları

İdare Faaliyet Raporu Hazırlama İş Akış Süreci

Stratejik Plan Hazırlama İş Akış Süreci

Birim Faaliyet Raporu İş Akış Süreci

İdari Birim Kimlik Kodu Alımı İş Akış Süreci