DAİRE BAŞKANI


macbook
Alper Kadir ALTAY

Daire Başkanı
Dahili: 1900
eposta: akaltay[@]sinop.edu.tr

Sekreterlik


macbook
Esen GÜNAYDIN

Sekreter
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1901
e-posta: egunaydin[@]sinop.edu.tr

Bütçe Performans Birimi – Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi


macbook
Erol AKMAN

Şube Müdürü
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1906
e-posta: eakman[@]sinop.edu.tr

macbook
Serhat SEZGÜL

Mali Hizmetler Uzmanı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1911
e-posta: ssezgul[@]sinop.edu.tr

macbook
Serap DÜREN

Şef
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1909
e-posta: sduren[@]sinop.edu.tr

macbook
Recep BAKAR

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1913
e-posta: rbakar[@]sinop.edu.tr

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi


macbook
Serhat SEZGÜL

Mali Hizmetler Uzmanı
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1911
e-posta: ssezgul[@]sinop.edu.tr

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi


macbook
Ebru ÖZYÜREK

Şef
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1904
e-posta: ebruulus[@]sinop.edu.tr

macbook
Nuray ŞEN

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1915
e-posta: nsen[@]sinop.edu.tr

macbook
Rukiye Doğuş UYSAL YAYLA

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1910
e-posta: uysalru[@]sinop.edu.tr

macbook
Cezmi ÖZCAN

Memur
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1907
e-posta: cozcan[@]sinop.edu.tr

macbook
Salih ESKİCİ

Veznedar
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1908
e-posta: seskici[@]sinop.edu.tr

Personel Maaş Birimi


macbook
Çiğdem MANGIR

Şube Müdürü
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1914
e-posta: cmangir[@]sinop.edu.tr

macbook
Ülkü TAŞHAN KURD

Şef
Dahili: 0 368 271 57 57 / 1903
e-posta: utkurd[@]sinop.edu.tr