Daire Başkanı

Alper Kadir ALTAY

Dahili: 1900
e-posta:
akaltay[@]sinop.edu.tr

Daire Başkanı Sekreteri

Esen ERMİŞ

Dahili: 1901
e-posta:
eermis[@]sinop.edu.tr

Bütçe Performans Birimi – Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi

Erol AKMAN

Şube Müdürü
Dahili: 1906
e-posta: eakman[@]sinop.edu.tr

Serhat SEZGÜL

Mali Hizmetler Uzmanı
Dahili: 1911
e-posta: ssezgul[@]sinop.edu.tr

Serap DÜREN

Şef
Dahili: 1909
e-posta: sduren[@]sinop.edu.tr

Recep BAKAR

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1913
e-posta: rbakar[@]sinop.edu.tr

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

Semra DEMİR

Şef
Dahili: 1912
e-posta: semrademir[@]sinop.edu.tr

Muhasebe-Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

Tayfur DUGAN

Şef – Muhasebe Yetkilisi
Dahili: 1903
e-posta: tdugan[@]sinop.edu.tr

Ebru ÖZYÜREK

Şef
Dahili: 1904
e-posta: ebruulus[@]sinop.edu.tr

Hilal ACAR

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1905
e-posta: hilalacar[@]sinop.edu.tr

Salih ESKİCİ

Veznedar
Dahili: 1908
e-posta: seskici[@]sinop.edu.tr

Cezmi ÖZCAN

Memur
Dahili: 1907
e-posta: cozcan[@]sinop.edu.tr

Nuray ŞEN

Bilgisayar İşletmeni
Dahili: 1915
e-posta: nsen[@]sinop.edu.tr

Personel Maaş Birimi

Hasip AĞIRÇELİK

Şube Müdürü
Dahili: 1925
e-posta: hasipa[@]sinop.edu.tr

Çiğdem MANGIR

Şef
Dahili: 1914
e-posta: cmangir[@]sinop.edu.tr