MİSYONumuz

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının yayınladığı yasa, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda e-bütçe sistemi üzerinde birimlerimizden alınan bütçe görüşlerini birimlerin en etkin biçimde değerlendirebilecekleri hale getirerek bütçe tahmin ve tekliflerini oluşturmak, bütçe uygulamalarında ön mali kontrol ve iç kontrol faaliyetlerini yerine getirirken Üniversitemizin, birimlerimizin ve üniversite ile çalışan kamu kurum ve kuruluşları ile şahısların yasal hakları çerçevesinde ödemelerinin yapılabilmesi için gerekli kontrollerin en dikkatli şekilde yapılarak ödemelerin yapılması.

VİZYONumuz

Sinop üniversitesinin bir birimi olarak; sorumluluğu altındaki konularda uzman ve alanı ile ilgili güncel bilgilerle donanımlı, sorumluluk bilincini taşıyan, iş ahlakına sahip personelleri ile çağdaş – bilimsel tüm gelişmeleri ve alanındaki tüm yasal düzenlemeleri takip ederek çalışmalarına yansıtan örnek bir Başkanlık olmak.