Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İş Akış Şemaları

Tüm Birimler

1.Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri

4.Kültürel ve Sosyal Faaliyetler

5. Destek Hizmetlerinin Yönetim Süreci

7.Finansal Kaynakların Yönetim Süreci

8.Fiziksel Kaynakların Yönetim Süreci
9.İnsan Kaynaklarının Yönetimi ve Geliştirilmesi Süreci

10.Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Kaynaklarının Yönetim Süreci