Değerlerimiz

Hukuk Kurallarına ve Yasal Mevzuata Uygunluk

* Hesap Verebilirlik

* Mali Saydamlık

* Yenilikçilik

* Sorumluluk Bilinci

* İletişim ve İşbirliği

* Çözüm Odaklılık

* Emeğe Saygı

* Güvenilirlik