• Post category:Duyurular

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi gereğince hazırlanan ”Üniversitemiz 2024 Yılı Performans Programı” ilgili Yönetmeliğin 19’uncu maddesi uyarınca Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

2024 Yılı Performans Programı