5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemiz 2020 Yılı İdare Faaliyet Raporu hazırlanmıştır.

İlgili Kanunun 41’inci, Yönetmeliğin 11’inci ve 20’nci maddeleri uyarınca Kamuoyuna saygıyla duyurulur.