DUYURULAR

 • 2023 Yılı İdare Faaliyet Raporu
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41’inci maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ...
 • 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporu (II. 6 Aylık)
  Üniversitemiz 2023 Yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Gerçekleşme Raporuna (II. 6 Aylık) aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 2023 Yılı İkinci 6 Aylık Uyum Eylem Planı Gerçekleşme ...
 • Mali Tablolar
  Üniversitemiz Aralık 2023 Mali Tablolarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Bütçe Giderlerinin Ekonomik ...
 • 2024 Yılı Performans Programı
  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9’uncu maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar ...
 • Mali Tablolar
  Üniversitemiz Kasım 2023 Mali Tablolarına Aşağıdaki Linklerden Ulaşabilirsiniz. Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu Bütçe Giderlerinin Ekonomik ...

FAALİYETLER